top of page

Címzett:

Berénykert Kft.

székhely/levelezési cím: 8097 Nadap, Hegyalja út 7.

E-mail cím: info@diobirtok.com

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

           

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:[1]

 

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:[2]

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

Kelt

 

 

 

[1] Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölése

[2] A megfelelő aláhúzással jelölendő

A jelen dokumentum PDF formátumban itt érhető el.

bottom of page